Wykonujemy badania z zakresu onkologicznej diagnostyki molekularnej i analizy genomu. Dysponujemy niezbędną wiedzą i wyposażeniem wymaganym do wykonania przewidzianej w programie lekowym diagnostyki. Dobór odpowiedniej metody do dostępnego materiału pacjenta zapewnia doświadczony zespół diagnostyczny, którego członkami są specjaliści patomorfolodzy.

Badanie Cena
1p19q – Badanie kodelecji 1p19q metodą FISH 1 200,00zł
7+/10- – aberracja chromosomalna, diagnostyka glioblastoma metodą FISH 1 200,00zł
ALK – badanie rearanżacji genu ALK metodą FISH 600,00zł
ALK – badanie antygenu techniką IHC 380,00zł
APC1 – polipowatość rodzinna jelita grubego 590,00zł
Badanie ekspresji antygenów TTF1/p40 240,00zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w chorobach nowotworowych 2 990,00zł
Badanie onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych 6 900,00zł
BRAF – badanie rearanżacji genu BRAF (BRAF-KIAA1549) 600,00zł
BRAF – czerniak – mutacja V600 590,00zł
BRCA1 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 800,00zł
BRCA1 – rak piersi, rak jajnika – badanie podstawowe
BRCA2 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 800,00zł
BRCA2 – rak piersi, rak jajnika badanie podstawowe
BRCA1 BRCA2- test NGS – mutacje wrodzone 1890,00zł
BRCA1 BRCA2 – test NGS – mutacje somatyczne w nowotworze 1 990,00zł
CDKN2A – badanie delecji genu CDKN2A metodą FISH 650,00zł
CDKN2A – dziedziczny rak trzustki i czerniak 690,00zł
CDH1 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 800,00zł
CHEK2 – Badanie mutacji genu CHEK2 400,00zł
COL1A1-PDGFB – badanie genu fuzyjnego metodą FISH 650,00zł
DDIT3 – badanie rearanżacji genu DDIT3 metodą FISH 650,00zł
DPYD – niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej 500,00zł
Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji – test NGS 2 500,00zł
EGFR – badanie amplifikacji genu EGFR metodą FISH 650,00zł
EGFR – niedrobnokomórkowy rak płuca badanie mutacji (ekson 18 – 21) 600,00zł
EGFR – osocze ctDNA (T790M) 850,00zł
EWSR1 – badanie rearanżacji genu EWSR1 metodą FISH 650,00zł
FGFR geny fuzyjne – badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 metodą FISH 1 200,00zł
FGFR2 – badanie rearanżacji genu FGFR2 metodą FISH 700,00zł
FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3 500,00zł
GIST – badanie mutacji KIT i PDGFRA 950,00zł
Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS 2 490,00zł
GNAS – badanie mutacji somatycznych genu GNAS 500,00zł
HER2 – badania amplifikacji metodą FISH 650,00zł
Histon H3 – Badanie mutacji H3K27M i H3G34R/V/W w genach histonu H3 450,00zł
HPV – badanie wirusa HPV w tkance nowotworowej 490,00zł
HRD – badanie zaburzeń rekombinacji homologicznej metodą NGS 9 500,00zł
HRRm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) 2 890,00zł
IDH – Badanie mutacji genów IDH1/IDH2 400,00zł
KRAS – rak jelita grubego – terapia spersonalizowana 550,00zł
KRAS NRAS BRAF – rak jelita grubego 1 200,00zł
MDM2 – badanie amplifikacji genu MDM2 metodą FISH 650,00zł
MET amplifikacja – badanie amplifikacji genu MET metodą FISH 650,00zł
MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT 700,00zł
MMR – Ekspresja antygenów (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) 480,00zł
MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej 650,00zł
MUTYH-1 – polipowatość jelita grubego dziedziczona recesywnie 550,00zł
MYCN – badanie amplifikacji genu MYCN metodą FISH 650,00zł
NGS rak płuca – badanie tech. NGS 2 990,00zł
NRAS – rak jelita grubego – terapia personalizowana 550,00zł
NTRK1 – badanie rearanżacji genu NTRK1 metodą FISH 650,00zł
p53 IHC – badanie antygenu p53 w tkance nowotworowej 150,00zł
PALB2 – Badanie genu PALB2 290,00zł
PHF1 – badanie rearanżacji genu PHF1 metodą FISH 650,00zł
PIK3CA – badanie mutacji genu PIK3CA 590,00zł
PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (22C3) 360,00zł
PD-L1 – badanie ekspresji antygenu PD-L1 (SP142) 490,00zł
POLE – badanie mutacji genu POLE 650,00zł
Predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego 2 400,00zł
Rak jelita grubego – badanie predyspozycji genetycznych – test NGS 2 400,00zł
Rak jelita grubego – Rodzinna polipowatość gruczolakowata FAP – test NGS 2 400,00zł
Rak jelita grubego – Zespół Lyncha HNPCC – test NGS 2 400,00zł
Rak płuca NGS – badanie tech. NGS 2 990,00zł
RAS BRAF – rak jelita grubego 1 200,00zł
RAS BRAF MSI – rak jelita grubego 1 790,00zł
RET – badanie rearanżacji genu RET metodą FISH 650,00zł
RET – rak tarczycy uwarunkowany genetycznie i zespół MEN2 750,00zł
ROS1 – badanie rearanżacji genu ROS1 metodą FISH 650,00zł
SS18 – badanie rearanżacji genu SS18 metodą FISH 650,00zł
TERT – Badanie genu TERT 290,00zł
TFE3 – badanie rearanżacji genu TFE3 metodą FISH 550,00zł
TP53 – zespół Li-Fraumeni 650,00zł
TP53 – badanie mutacji w białaczce 1 200,00zł
USP6 – badanie rearanżacji genu USP6 metodą FISH 650,00zł
VHL – badanie mutacji w genie VHL 500,00zł
Zespół Gorlina-Goltza – badanie predyspozycji – test NGS 2 700,00zł
Zespół Peutza Jeghersa – test NGS 2 400,00zł
Badanie Cena
5q – badanie delecji metodą FISH 650,00zł
7q – badanie delecji metodą FISH 650,00zł
11q – badanie aberracji chromosomowych 11q metodą FISH 700,00zł
17p – badanie delecji 17p metodą FISH 650,00zł
ATM/TP53 – badanie delecji metodą FISH 650,00zł
Badanie mutacji genów ASXL1, SRSF2, EZH2, IDH1, IDH2 met. NGS 2 200,00zł
BCL2 – badanie rearanżacji metodą FISH 650,00zł
BCL2/IGH – badanie genu fuzyjnego metodą FISH 650,00zł
BCL6 – badanie rearanżacji metodą FISH 650,00zł
BCR/ABL – badanie genu fuzyjnego BCR/ABL metodą FISH 750,00zł
BRAF – badanie mutacji V600E, metoda PCR 590,00zł
CALR – badanie mutacji 490,00zł
CCND1 – badanie rearanżacji genu CCND1 metodą FISH 650,00zł
CCND1/IGH – badanie genu fuzyjnego metodą FISH 650,00zł
CLL – badanie cytogenetyczne met. FISH (panel: trisomia 12, delecja 13q, ATM, 17p) metodą FISH 1 900,00zł
IGH – badanie rearanżacji metodą FISH 650,00zł
IGHV – badanie mutacji metodą FISH 1 600,00zł
IGK – badanie rearanżacji genu IGK metodą FISH 650,00zł
IGL – badanie rearanżacji genu IGL metodą FISH 650,00zł
IRF4 – badanie rearanżacji genu IRF4 metodą FISH 650,00zł
JAK2 – badanie mutacji V617F 490,00zł
JAK2 – badanie mutacji w eksonie 12 490,00zł
KIT D816V – badanie mutacji KIT 550,00zł
MALT1 – badanie rearanżacji metodą FISH 650,00zł
MPL – badanie mutacji 490,00zł
MYC – badanie rearanżacji metodą FISH 650,00zł
MYC/IGH – badanie genu fuzyjnego metodą FISH 650,00zł
Rearanżacje locus 18q21.33 metodą FISH 650,00zł
t(8;14)(q24.21;q32.3) metodą FISH 650,00zł
t(9;22)(q34.1;q11.2) metodą FISH 750,00zł
t(11;14)(q13.3;q32.3) metodą FISH 650,00zł
t(14;18)(q32.3;q21.3) metodą FISH 650,00zł
TP53 – badanie mutacji w białaczce 1 200,00zł
Translokacje 3q27.3 metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu CCND1 (11q13.3) metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu IGH (14q32.33) metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu IGK (2p11.2) metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu IGL (22q11.22) metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu MALT1 (18q21.32) metodą FISH 650,00zł
Translokacje genu IRF4,DUSP22 (6p25.3) metodą FISH 650,00zł