Nazwa badania IGHV – badanie mutacji metodą FISH
Koszt badania 1 600,00zł
Kod badania 4676
Dziedzina Hematologia
Czas trwania badania do 14 dni roboczych
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Badanie mutacji w genie łańcucha ciężkiego immunoglobulin (IGHV).Obecność mutacji jest pozytywnym czynnikiem prognostycznym u pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową. Badanie wykonywane jest techniką sekwencjonowania.

Mam pytanie