Do wykonania badania genetycznego w Oncogene Diagnostics potrzebny jest materiał biologiczny, z którego można uzyskać DNA. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania.

Najczęściej jest to krew żylna (1-5ml krwi pobranej do probówki morfologicznej z antykoagulantem EDTA). Pacjent nie musi być na czczo. Badanie przy użyciu krwi jest wykluczone do 3. miesięcy po transfuzji oraz po przeszczepie szpiku kostnego.

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości, w celu ustalenia rodzaju materiału biologicznego potrzebnego do prawidłowego do wykonania badania, uprzejmie  prosimy o kontakt z pracownikiem Oncogene Diagnostics:

tel: 12 410 58 73
mail: biuro@oncogene.pl

Skierowanie

Do wykonania badania niezbędne jest również wypełnienie skierowania:

  • Skierowanie może być wypełnione przez Zlecającego osobiście (klienci indywidualni/pacjenci/prawni opiekunowie):
    Pobierz formularz.

Materiał biologiczny do wykonania badania genetycznego wraz z wypełnionymi odpowiednimi formularzami należy wysłać na adres:

Oncogene Diagnostics
ul. Mogilska 86/3
31-546 Kraków

Zapakowany materiał należy natychmiast wysłać pocztą kurierską lub zwykłą pocztą – poleconą przesyłką priorytetową. Koszt przesyłki ponosi zamawiający wykonanie badania.

Płatności

Opłatę za badanie należy dokonać zgodnie z cennikiem.

Odbiorca: Oncogene Diagnostics Sp. z o.o., ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków
Nr konta: 61 1050 1445 1000 0090 3083 4262, ING Bank Śląski
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby, dla której wykonywane jest badanie oraz nazwę badania.

Wyniki badania

Wynik badania genetycznego zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na skierowaniu. Kopia wyniku może być wysłana pocztą elektroniczną. Możliwy jest również osobisty odbiór wyników w siedzibie Oncogene Diagnostics przy ul. Mogilskiej 86/3 w Krakowie.

Uwaga!

Materiał biologiczny pobierany do laboratoryjnych badań genetycznych należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny o numerze UN 3373, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Próbki biologiczne  podlegają instrukcji pakowania P650.