Nazwa badania Predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego
Kod badania 4571
Koszt badania 2 400,00zł
Dziedzina Onkologia
Czas trwania badania do 30 dni roboczych
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Cel badania:

Badanie mutacji techniką NGS w genach: MLH1, MSH2, EPCAM, MSH3, MSH6, PMS2, STK11, SMAD4, BMPR1A, MUTYH, APC.

Badanie obejmuje predyspozycje genetyczne do następujących zespołów:
Zespół Lyncha (dziedziczny rak jelita grubego bez polipowatości (HNPCC),
Zespół rodzinnej gruczolakowatej polipowatości jelit (FAP),
Zespół gruczolakowatej polipowatości rodzinnej o opóźnionej ekspresji (AFAP – attenuated FAP),
Rodzinne raki jelita grubego i błony śluzowej trzonu macicy,
Zespół Peutza Jeghersa (PJS Peutz Jeghers Syndrome),
Polipowatość młodzieńcza (JPS ang. juvenile polyposis syndrome),
Zespół Polipowatości Recesywnej, MAP (MUTYH–associated polyposis).

Mam pytanie