Badanie molekularne wykonywane jest na utrwalonym materiale nowotworowym. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania. Zależnie od rodzaju badania może nim być:

  • Bloczek parafinowy zawierający fragment tkanki nowotworowej lub
  • Preparat cytologiczny zawierający komórki nowotworowe.

Bloczki parafinowe oraz preparaty cytologiczne można pobrać w pracowni histopatologicznej/zakładzie patomorfologii, gdzie wykonano rozpoznanie histopatologiczne. Po wykonaniu badania w Oncogene Diagnostics niewykorzystany, pozostały materiał zwracany jest wyłącznie na adres Pacjenta.

Do wykonania badania niezbędne jest również wypełnienie skierowania:

Materiał nowotworowy wraz z wypełnionym odpowiednim skierowaniem należy wysłać na adres:

Oncogene Diagnostics
ul. Mogilska 86/3
31-546 Kraków

Zapakowany materiał należy natychmiast wysłać pocztą kurierską lub zwykłą pocztą – poleconą przesyłką priorytetową. Koszt przesyłki ponosi zamawiający wykonanie badania.

Płatności

Prosimy o dokonanie przedpłaty za badanie molekularne zgodnie z przedstawionym na stronie cennikiem:

Odbiorca: Oncogene Diagnostics Sp. z o.o., ul. Mogilska 86/3, 31-546 Kraków
Nr konta: 61 1050 1445 1000 0090 3083 4262, ING Bank Śląski
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby, dla której wykonywane jest badanie oraz kod badania.

Wyniki badań

Wynik badania genetycznego zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na skierowaniu. Kopia wyniku może być wysłana pocztą elektroniczną. Możliwy jest również osobisty odbiór wyników w siedzibie Oncogene Diagnostics przy ul. Mogilskiej 86/3 w Krakowie.

W rzadkich przypadkach, gdy materiał nie jest odpowiedni do wykonania badania (szczegółowa informacja o tym jest zawsze na wyniku) zwracamy opłatę za badanie z uwzględnieniem 100zł jako koszty wykonania preparatów i konsultacji histo-patologicznych.

Uwaga!

Materiał nowotworowy przeprowadzony do bloczka parafinowego lub rozmazu jest materiałem utrwalonym i nie stanowi zagrożenia biologicznego. Nie ma szczególnych warunków transportu dla tak utrwalonego materiału (transport w warunkach otoczenia, bloczki umieszczone w opakowaniu pośrednim, w którym wypożyczane są z Zakładu Patomorfologii). W międzynarodowych wytycznych IATA dotyczący transportu taki materiał opisany jest kodem 3.6.2.2.3.8 – utrwalony materiał biologiczny pochodzenia ludzkiego niestwarzający zagrożenia.