Przygotowaliśmy bardzo krótką i zwięzłą informację o najlepszych warunkach utrwalania materiału tkankowego pobranego od pacjenta. Jakość materiału często jest czynnikiem decydującym o tym jak szybko można uzyskać wynik badania genetycznego.

Utrwalanie materiału tkankowego

Jakie badania wykonujemy z pobranego od pacjenta materiału tkankowego? Sprawdź w zakładce Badania.