Zakończyliśmy postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na realizację usługi badawczo-rozwojowej.

Informacja