Wykonujemy badania z zakresu onkologicznej diagnostyki molekularnej i analizy genomu. Dysponujemy niezbędną wiedzą i wyposażeniem wymaganym do wykonania przewidzianej w programie lekowym diagnostyki. Dobór odpowiedniej metody do dostępnego materiału pacjenta zapewnia doświadczony zespół diagnostyczny, którego członkami są specjaliści patomorfolodzy.