Wykonujemy badania z zakresu onkologicznej diagnostyki molekularnej i analizy genomu. Dysponujemy niezbędną wiedzą i wyposażeniem wymaganym do wykonania przewidzianej w programie lekowym diagnostyki. Dobór odpowiedniej metody do dostępnego materiału pacjenta zapewnia doświadczony zespół diagnostyczny, którego członkami są specjaliści patomorfolodzy.

Badanie Cena
1p19q – Badanie kodelecji 1p19q 950,00zł
7+/10- – aberracja chromosomalna, diagnostyka glioblastoma 960,00zł
ALK – badanie rearanżacji genu ALK 500,00zł
ALK – badanie antygenu techniką IHC 320,00zł
APC1 – polipowatość rodzinna jelita grubego 450,00zł
Badanie ekspresji antygenów TTF1/p40 170,00zł
Badanie genów fuzyjnych ALK, NTRK, RET, ROS1 w chorobach nowotworowych 2300,00zł
Badanie onkogenów i genów fuzyjnych (rearanżacji) w chorobach nowotworowych 4900,00zł
BRAF – badanie rearanżacji genu BRAF (BRAF-KIAA1549) 500,00zł
BRAF – czerniak – mutacja V600 500,00zł
BRCA1 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 690,00zł
BRCA1 – rak piersi, rak jajnika – badanie podstawowe
BRCA2 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 690,00zł
BRCA2 – rak piersi, rak jajnika badanie podstawowe
BRCA1 BRCA2- test NGS – mutacje wrodzone 1450,00zł
BRCA1 BRCA2 – test NGS – mutacje somatyczne w nowotworze 1490,00zł
CDKN2A – badanie delecji genu CDKN2A met. FISH 550,00zł
CDKN2A – dziedziczny rak trzustki i czerniak 590,00zł
CDH1 – badanie dużych delecji i duplikacji, metoda MLPA 690,00zł
CHEK2 – Badanie mutacji genu CHEK2 300,00zł
COL1A1-PDGFB – badanie genu fuzyjnego 550,00zł
DDIT3 – badanie rearanżacji genu DDIT3 550,00zł
DPYD – niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej 400,00zł
Dziedziczny rozlany rak żołądka (HDGC) – badanie predyspozycji – test NGS 1700,00zł
EGFR – badanie amplifikacji genu EGFR (tech. FISH) 550,00zł
EGFR – niedrobnokomórkowy rak płuca badanie mutacji (ekson 18 – 21) 500,00zł
EGFR – osocze ctDNA (T790M) 750,00zł
EWSR1 – badanie rearanżacji genu EWSR1 550,00zł
FGFR geny fuzyjne – badanie rearanżacji genów FGFR2 i FGFR3 990,00zł
FGFR3 – badanie mutacji genu FGFR3 390,00zł
GIST – badanie mutacji KIT i PDGFRA 860,00zł
Glejak – badanie mutacji w genach ATRX, H3F3A, IDH1, IDH2, PIK3CA, PTEN, TP53 tech. NGS 1990,00zł
HER2 – badania amplifikacji metodą FISH 550,00zł
Histon H3 – Badanie mutacji H3K27M i H3G34R/V/W w genach histonu H3 350,00zł
HPV – badanie wirusa HPV w tkance nowotworowej 390,00zł
HRRm – badanie mutacji genów rekombinacji homologicznej (uzupełniające do BRCA-NGS) 2200,00zł
IDH – Badanie mutacji genów IDH1/IDH2 350,00zł
KRAS – rak jelita grubego – terapia spersonalizowana 450,00zł
KRAS NRAS BRAF – rak jelita grubego 990,00zł
MDM2 – badanie amplifikacji genu MDM2 met. FISH 550,00zł
MET amplifikacja – badanie amplifikacji genu MET techniką FISH 550,00zł
MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT 600,00zł
MMR – Ekspresja antygenów (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2) 400,00zł
MSI – badanie niestabilności mikrosatelitarnej 550,00zł
MUTYH-1 – polipowatość jelita grubego dziedziczona recesywnie 450,00zł
NGS rak płuca – badanie tech. NGS 2300,00zł
NRAS – rak jelita grubego – terapia personalizowana 450,00zł
NTRK1 – badanie rearanżacji genu NTRK1 tech. FISH 550,00zł
p53 IHC – badanie antygenu p53 w tkance nowotworowej 120,00zł
PALB2 – Badanie genu PALB2 250,00zł
PIK3CA – badanie mutacji genu PIK3CA 450,00zł
PD-L1 – Badanie antygenu PD-L1 300,00zł
POLE – badanie mutacji genu POLE 530,00zł
Predyspozycje genetyczne do raka jelita grubego 1990,00zł
Rak jelita grubego – badanie predyspozycji genetycznych – test NGS 1990,00zł
Rak jelita grubego – Rodzinna polipowatość gruczolakowata FAP – test NGS 1990,00zł
Rak jelita grubego – Zespół Lyncha HNPCC – test NGS 1990,00zł
Rak płuca NGS – badanie tech. NGS 2300,00zł
RAS BRAF – rak jelita grubego 990,00zł
RAS BRAF MSI – rak jelita grubego 1490,00zł
RET – badanie rearanżacji genu RET tech. FISH 550,00zł
RET – rak tarczycy uwarunkowany genetycznie i zespół MEN2 650,00zł
ROS1 – badanie rearanżacji genu ROS1 550,00zł
SS18 – badanie rearanżacji genu SS18 550,00zł
TERT – Badanie genu TERT 250,00zł
TP53 – zespół Li-Fraumeni 500,00zł
TP53 – nowotwór 990,00zł
VHL – badanie mutacji w genie VHL 350,00zł
Zespół Gorlina-Goltza – badanie predyspozycji – test NGS 1700,00zł
Zespół Peutza Jeghersa – test NGS 1990,00zł