Międzynarodowa grupa projektowa RAS Prevalence Research Project (RPRP), której członkiem jest dr Piotr Wójcik, bada rozpowszechnienie mutacji genów RAS u pacjentów z rakiem jelita grubego. Przedstawiona analiza dotyczy danych otrzymanych z 12 ośrodków wchodzących w skład grupy. Oncogene Diagnostics jest oznaczone jako „Poland I”.

poster z badań grupy RPRP