Nasze publikacje:

 1. Szpechcinski A, Bryl M, Wojcik P, Czyzewicz G, Wojda E, Rudzinski P, Duk K, Moes-Sosnowska J, Maszkowska-Kopij K, Langfort R, Barinow-Wojewodzki A, Chorostowska-Wynimko J. Detection of EGFR mutations in liquid biopsy samples using allele-specific quantitative PCR: A comparative real-world evaluation of two popular diagnostic systems. Adv Med Sci. 2021 Jul 15;66(2):336-342.
 2. Sarnecka AK, Nawrat D, Piwowar M, Ligęza J, Swadźba J, Wójcik P. DNA extraction from FFPE tissue samples – a comparison of three procedures. Contemp Oncol (Pozn). 2019;23(1):52-58.
 3. Wójcik P, Krawczyk P, Chorostowska-Wynimko J, Reszka K, Duk K, Muszczyńska-Bernhard B, Pankowski J, Wojas-Krawczyk K, Czyżewicz G, Ramlau R, Skoczek M, Grenda A, Orłowski T, Grodzki T, Piwowar M, Roszkowski-Śliż K, Milanowski J. Epidermal Growth Factor Receptor Mutation Status: Does Younger Mean More Frequently Mutated? Balkan J Med Genet. 2017 Dec; 20(2): 89–90.
 4. Kafatos G, Niepel D, Lowe K, Jenkins-Anderson S, Westhead H, Garawin T, Traugottová Z, Bilalis A, Molnar E, Timar J, Toth E, Gouvas N, Papaxoinis G, Murray S, Mokhtar N, Vosmikova H, Fabian P, Skalova A, Wojcik P, Tysarowski A, Barugel M, van Krieken JH, Trojan J. RAS mutation prevalence among patients with metastatic colorectal cancer: a meta-analysis of real-world data. Biomark Med. 2017 Jul 27.
 5. Kafatos G, Niepel D, Lowe K, Jenkins-Anderson S, Westhead H, Garawin T, Traugottová Z, Bilalis A, Molnar E, Timar J, Toth E, Gouvas N, Papaxoinis G, Murray S, Mokhtar N, Vosmikova H, Fabian P, Skalova A, Wojcik P., Tysarowski A, Rodger J, Barugel M, van Krieken JH, Trojan J. An estimation of RAS mutation prevalence amongst patients with mCRC using a meta-analytical approach. International Conference on Pharmacoepidemiology & Therapeutic Risk Management, Dublin, Ireland, 25–28 August, 2016[513]
 6. Wojcik P., Jasiowka M, Strycharz E, Sobol M, Hodorowicz-Zaniewska D, Skotnicki P, Byrski T, Blecharz P, Marczyk E, Cedrych I, Jakubowicz J, Lubiński J, Sopik V, Narod S and PierzchaIski P. Recurrent mutations of BRCA1, BRCA2 and PALB2 in the population of breast and ovarian cancer patients in Southern Poland. Hereditary Cancer in Clinical Practice(2016) 14:5 doi:10.1186/s13053-016-0046-5
 7. Dabek B, Kram A, Kubrak J, Kurzawski M, Wojcik P, Machnicki MM, Stoklosa T, Rydzanicz M, Ploski R, Debiec-Rychter M. A rare mutation in a rare tumor-SMARCB1-deficient malignant glomus tumor. Genes Chromosomes Cancer. 2016 Jan;55(1):107-9.PubMed PMID: 26391213
 8. Chorostowska-Wynimko J, Krawczyk P, Wasąg B, Rzepecka I, Wójcik P, Tęcza K, Jaguś P, Powrózek T, Konopka B, Giżycka A, Wojas-Krawczyk K, Limon J, Pieńkowska-Grela B, PierzchaIski P, Lewandowska M, Pieciak L, Kowalik A, Widłak P. The development of EGFR mutation diagnostic program for NSCLC patients in Poland (20112014.). J Thorac Oncol. 2015;10(9)suppl.2,S582.
 9. Chorostowska-Wynimko J, Krawczyk P, Wasąg B, Rzepecka I, Wójcik P, Tęcza K, Jaguś P, Powrózek T, Konopka B, Giżycka A, Wojas-Krawczyk K, Limon J, Pieńkowska-Grela B, PierzchaIski P, Widłak P. Dynamika rozwoju diagnostyki mutacji genu EGFR w materiałach pochodzących od chorych na niedrobnokomórkowego raka płuca w latach 2011–2014 w Polsce — wyniki badania ankietowego. ONKOLOGIA W PRAKTYCE KLINICZNEJ 2014, 10, supl. E
 10. Wójcik P, Okoń K, Osuch C, Klimkowska A, Tomaszewska R. BRAF mutations in sporadic colorectal carcinoma from polish patients. Pol J Pathol. 2010;61(1):23-6. PubMed PMID: 20496269
 11. Wójcik P, Kulig J, Okoń K, Monika Z, Moździoch I, Niepsuj A, Stachura J. KRAS mutation profile in colorectal carcinoma and novel mutation–internal tandem duplication in KRAS. Pol J Pathol. 2008;59(2):93-6. PubMed PMID: 18669174.
 12. Okoń K, Demczuk S, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. Correlation of microsatellite status, proliferation, apoptotic and selected immunohistochemical markers in colorectal carcinoma studied with tissue microarray. Pol J Pathol. 2006;57(2):105-11. PubMed PMID: 17019973.
 13. Okoń K, Sińczak-Kuta A, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. Tissue microarray FISH applied to colorectal carcinomas with various microsatellite status. Pol J Pathol. 2006;57(2):99-103. PubMed PMID: 17019972.
 14. Okoń K, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. High thymidylate synthase expression is typical for sporadic MSI-H colorectal carcinoma. Pol J Pathol. 2006;57(1):29-33. PubMed PMID: 16739880.
 15. Okoń K, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. The relationship between MSI status and vessel density in colorectal carcinoma. Pol J Pathol.2006;57(1):23-8. PubMed PMID: 16739879.
 16. Monika Z, Ferreira AM, Czopek JP, Kolodziejczyk P, Sinczak-Kuta A, Klimkowska A, Wojcik P, Okon K, Bialas M, Kulig J, Stachura J. CDH1 gene promoter hypermethylation in gastric cancer: relationship to Goseki grading, microsatellite instability status, and EBV invasion. Diagn Mol Pathol. 2006 Mar;15(1):24-9. PubMed PMID: 16531765.
 17. Okoń K, Wierzchowski W, Jabłońska E, Wójcik P, Steczko A. Anaplastic, sarcomatoid carcinoma of the thyroid originating from a Hürthle cell tumor. Pol J Pathol. 2003;54(4):277-81. PubMed PMID: 14998298.
 18. Piotr Wójcik, Agnieszka Klimkowska, Jacek Czopek, Piotr Zaporowski, Joanna Biały, Dariusz Adamek. Wyniki diagnostyki molekularnej w zaawansowanych rakach jelita grubego kwalifikowanych do leczenia terapią celowaną anty-EGFR. Współcz. Onkol. 2010;14(2): 107.
 19. Monika Z, Magdalena Białas, Agnieszka Klimkowska, Piotr Wójcik, Dariusz Adamek. E-cadherin gene promoter hypermethylation in familial and sporadic gastric cancers in the Polish population. Współcz. Onkol. 2010;14(2): 112.
 20. Piotr PierzchaIski, Monika ZazuIa, Anastazja Stój, Piotr Wójcik, Anna Sińczak-Kuta, Agnieszka Klimkowska. Czy onkologiczna diagnostyka molekularna jest potrzebna? Kardiochir. Torakochir. Pol. 2009; 6(1): 65-67
 21. PierzchaIski P, Jastrzebska M, Link-Lenczowski P, Leja-Szpak A, Bonior J, Jaworek J, Okon K, Wojcik P. The dynamics of heat shock system activation in Monomac-6 cells upon Helicobacter pylori infection. J Physiol Pharmacol. 2014 Dec;65(6):791-800.