Certyfikat w zakresie diagnostyki molekularnej SARS-CoV-2 (2021-2022).

Zaświadczenie o wpisie do rejestru laboratoriów KIDL (2022).

Certyfikat EMQN dotyczy badań diagnostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca oraz raku jajnika (BRCA1 i BRCA2) (2019).

Dyplom dotyczy mutacji TP53 w CLL (2021).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ROS1 w niedrobnokomórkowym raku płuca (2019).

Certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” w latach 2020-2022 w zakresie technik molekularnych.

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania antygenu PD-L1 (2019).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (2019).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ALK (2019).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów RAS i BRAF (2019).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania antygenu PD-L1 (2018).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ALK (2018).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (2018).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów RAS i BRAF (2018).

Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2015 (2019-2022).

Certyfikat „Laboratorium rekomendowane przez PTGC” w latach 2017-2019 w zakresie technik molekularnych.

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ALK (2017).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów RAS i BRAF (2017).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (2017).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów BRAF i RAS w rakach jelita grubego (2017).

Certyfikat EMQN dotyczy badań diagnostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca i czerniaku (2017).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ROS1 w niedrobnokomórkowym raku płuca (2016).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ALK (2016).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów RAS i BRAF (2016).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (2016).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genów RAS i BRAF (2015).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania genu EGFR w niedrobnokomórkowym raku płuca (2015).

Certyfikat EMQN dotyczy badań diagnostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca, raku jelita grubego i czerniaku (2016).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania rearanżacji genu ALK w niedrobnokomórkowym raku płuca (2015).

Certyfikat EMQN dotyczy badań diagnostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca i czerniaku (2015).

Certyfikat EMQN dotyczy badań diagnostycznych w niedrobnokomórkowym raku płuca i czerniaku (2014).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania mutacji genów RAS w rakach jelita grubego.

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania mutacji genów RAS w rakach jelita grubego (2013).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania mutacji genu KRAS (2012).

Certyfikat zewnętrznej kontroli jakości badania mutacji genu KRAS w rakach jelita grubego (2011).

Zaświadczenie o udziale w Spotkaniu Krajowego Rejestru Klinicznego GIST

IV Kongres Współczesnej Onkologii

Europejska Sieć Kontroli Jakości w Genetyce Molekularnej – dotyczy badań genu EGFR (niedrobnokomórkowy rak płuca).

III Konferencja „Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej”

II Konferencja ” Biologia Molekularna Nowotworów w Praktyce Klinicznej”

Uczestnictwo w procesie walidacji technik molekularnych oznaczania mutacji w genie KRAS.

Konferencja „Jakość w opiece zdrowotnej”.