Badanie molekularne wykonywane jest na utrwalonym materiale nowotworowym. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania. Zależnie od rodzaju badania może nim być:

Badanie molekularne wykonywane jest na utrwalonym materiale nowotworowym. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania. Zależnie od rodzaju badania może nim być:

  • Bloczek parafinowy zawierający fragment tkanki nowotworowej lub
  • Preparat cytologiczny zawierający komórki nowotworowe.

Bloczki parafinowe oraz preparaty cytologiczne można pobrać w pracowni histopatologicznej/zakładzie patomorfologii, gdzie wykonano rozpoznanie histopatologiczne. Po wykonaniu badania w Oncogene Diagnostics niewykorzystany, pozostały materiał zwracany jest wyłącznie na adres Pacjenta.

Do wykonania badania niezbędne jest również wypełnienie skierowania:

Materiał nowotworowy wraz z wypełnionym odpowiednim skierowaniem należy wysłać na adres:

Oncogene Diagnostics
ul. Mogilska 86/3
31-546 Kraków

Uwaga!

Materiał nowotworowy przeprowadzony do bloczka parafinowego lub rozmazu jest materiałem utrwalonym i nie stanowi zagrożenia biologicznego. Nie ma szczególnych warunków transportu dla tak utrwalonego materiału (transport w warunkach otoczenia, bloczki umieszczone w opakowaniu pośrednim, w którym wypożyczane są z Zakładu Patomorfologii). W międzynarodowych wytycznych IATA dotyczący transportu taki materiał opisany jest kodem 3.6.2.2.3.8 – utrwalony materiał biologiczny pochodzenia ludzkiego niestwarzający zagrożenia.