Do wykonania badania genetycznego w Oncogene Diagnostics potrzebny jest materiał biologiczny, z którego można uzyskać DNA. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania.

Najczęściej jest to krew żylna (1-5ml krwi pobranej do probówki morfologicznej z antykoagulantem EDTA). Pacjent nie musi być na czczo. Badanie przy użyciu krwi jest wykluczone do 3. miesięcy po transfuzji oraz po przeszczepie szpiku kostnego.

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości, w celu ustalenia rodzaju materiału biologicznego potrzebnego do prawidłowego do wykonania badania, uprzejmie  prosimy o kontakt z pracownikiem Oncogene Diagnostics:

tel: 12 410 58 73
mail: biuro@oncogene.pl

Skierowanie

Aby wykonać badanie genetyczne niezbędne jest wypełnienie skierowania:

Materiał biologiczny do wykonania badania genetycznego wraz z wypełnionymi odpowiednimi formularzami należy wysłać na adres:

Oncogene Diagnostics
ul. Mogilska 86/3
31-546 Kraków

Uwaga!

Materiał biologiczny pobierany do laboratoryjnych badań genetycznych należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny o numerze UN 3373, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Próbki biologiczne  podlegają instrukcji pakowania P650.