Nazwa badania DPYD – niedobór dehydrogenazy dihydropirymidynowej
Koszt badania 400,00 zł
Kod badania DPYD
Dziedzina Onkologia
Czas trwania badania 2 tygodnie
Materiał biologiczny krew obwodowa

Opis badania

Badanie wariantów genetycznych genu DPYD (DPD), które przekładają się na niedobór aktywności enzymatycznej dehydrogenazy dihydropirymidynowej.
Niedobór aktywności enzymatycznej dehydrogenazy dihydropirymidynowej związany jest ze zwiększoną toksycznością fluorouracylu.

Zamów badanie
Mam pytanie