Badania wykonywane są na utrwalonym materiale nowotworowym. Szczegóły dotyczące wymaganego materiału znajdują się w opisie każdego badania. Zależnie od rodzaju badania może nim być:

  • Bloczek parafinowy zawierający fragment tkanki nowotworowej lub
  • Preparat cytologiczny zawierający komórki nowotworowe.

Bloczki parafinowe oraz preparaty cytologiczne można pobrać w pracowni histopatologicznej/zakładzie patomorfologii, gdzie wykonano rozpoznanie histopatologiczne. Po wykonaniu badania w Oncogene Diagnostics niewykorzystany, pozostały materiał zwracany jest pod wskazany przez Zlecającego adres.

Do wykonania badania niezbędne jest również wypełnienie skierowania:

Materiał nowotworowy wraz z wypełnionym odpowiednim skierowaniem należy wysłać na adres:

Oncogene Diagnostics
ul. Mogilska 86
31-546 Kraków

Zapakowany materiał należy natychmiast wysłać pocztą kurierską lub zwykłą pocztą – poleconą przesyłką priorytetową. Koszt przesyłki ponosi zamawiający wykonanie badania.

Płatności

Prosimy o dokonanie przedpłaty za badanie zgodnie z przedstawionym na stronie cennikiem:

Odbiorca: Oncogene Diagnostics Sp. z o.o., ul. Mogilska 86, 31-546 Kraków
Nr konta: 61 1050 1445 1000 0090 3083 4262 , ING Bank Śląski
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko osoby, dla której wykonywane jest badanie oraz kod badania.

Wyniki badań

Wynik badania genetycznego zostanie wysłany pocztą na adres wskazany na skierowaniu. Istnieje możliwość wysłania wyniku przesyłką kurierską ( dodatkowy koszt 25,00 PLN dla zlecającego badanie). Kopia wyniku może być wysłana pocztą elektroniczną lub faxem. Możliwy jest również osobisty odbiór wyników w siedzibie Oncogene Diagnostics przy ul. Mogilskiej 86 w Krakowie.

W rzadkich przypadkach, gdy materiał nie jest odpowiedni do wykonania badania (szczegółowa informacja o tym jest zawsze na wyniku) zwracamy opłatę za badanie z uwzględnieniem 100zł jako koszt za wykonanie preparatu i pracę patomorfologa.

Uwaga!

Materiał biologiczny pobierany do laboratoryjnych badań genetycznych należy zawsze traktować jako materiał potencjalnie zakaźny o numerze UN 3373, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Próbki biologiczne  podlegają instrukcji pakowania P650.