Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami zawartymi poniżej:

  • Jak wykonać badanie molekularne z tkanki nowotworowej? – kliknij TUTAJ.
  • Jak wykonać badanie genetyczne z krwi lub wymazu? – kliknij TUTAJ.

Formularze do pobrania:

DLA PACJENTA:

TYLKO DLA SZPITALI I OŚRODKÓW ONKOLOGICZNYCH:

DLA PROJEKTU DIAGNOSTYCZNEGO – płynna biopsja w raku płuca:
Projekt diagnostyczny: badanie mutacji EGFR w płynnej biopsji przed I linią leczenia inhibitorem EGFR u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP). Celem badania jest wykrycie mutacji genu EGFR u pacjentów z rozpoznanym rakiem gruczołowym lub NDRP-NOS, u których:

  • materiał biopsyjny okazał się niediagnostyczny do badania molekularnego lub
  • pobranie materiału biopsyjnego do badanie molekularnego nie było możliwe.

Zapraszamy do udziału ośrodki specjalizujące się w diagnozowaniu oraz leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Ze względu na suboptymalną czułość analityczną, badanie z biopsji płynnej nie powinno być stosowane jako alternatywne dla diagnostyki EGFR z materiału tkankowego/cytologicznego u pacjentów u których możliwe jest wykonanie badania z biopsji tradycyjnej.
Badanie biopsji płynnej możliwe jest jedynie dla pacjentów z ustalonym rozpoznaniem histopatologicznym.
Projekt realizowany we współpracy z AstraZeneca.

Dodatkowe informacje o badaniach:

Laboratorium Oncogene Diagnostics,
tel: 12 410 58 73