Nazwa badania BRCA1 BRCA2 – sekwencjonowanie NGS – mutacje wrodzone
Koszt badania 1450,00 zł
Kod badania 3775
Dziedzina Ginekologia, Onkologia
Zakres badania  pełna sekwencja kodująca BRCA1 BRCA2
Czas trwania badania  30 dni roboczych
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Genetyczne badanie z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (technika NGS). Badana jest cała sekwencja kodująca genu BRCA1 i genu BRCA2, dzięki temu wykrywane jest pełne spektrum mutacji, również bardzo rzadkie mutacje niebadane testami przesiewowymi.
Badanie pozwala określić czy występuje ryzyko zachorowania na raka piersi i/lub jajnika, które jest związane z nosicielstwem mutacji w genach BRCA.

Mam pytanie