Nazwa badania BRCA1 BRCA2 – sekwencjonowanie NGS – mutacje wrodzone
Koszt badania 1450,00 zł
Kod badania gBRCA-NGS
Dziedzina Ginekologia, Onkologia
Zakres badania  pełna sekwencja kodująca BRCA1 BRCA2
Czas trwania badania  30 dni roboczych
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Genetyczne badanie z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji (technika NGS). Badana jest cała sekwencja kodująca genu BRCA1 i genu BRCA2, dzięki temu wykrywane jest pełne spektrum mutacji, również bardzo rzadkie mutacje niebadane testami przesiewowymi.
Badanie pozwala określić czy występuje ryzyko zachorowania na raka piersi i/lub jajnika, które jest związane z nosicielstwem mutacji w genach BRCA.

Mam pytanie