Projekt diagnostyczny: badanie mutacji EGFR w płynnej biopsji przed I linią leczenia inhibitorem EGFR u pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP).

Celem badania jest wykrycie mutacji genu EGFR u pacjentów z rozpoznanym rakiem gruczołowym lub NDRP-NOS, u których:

  • materiał biopsyjny okazał się niediagnostyczny do badania molekularnego lub
  • pobranie materiału biopsyjnego do badanie molekularnego nie było możliwe.

Zapraszamy do udziału ośrodki specjalizujące się w diagnozowaniu oraz leczeniu pacjentów z niedrobnokomórkowym rakiem płuca. Ze względu na suboptymalną czułość analityczną, badanie z biopsji płynnej nie powinno być stosowane jako alternatywne dla diagnostyki EGFR z materiału tkankowego/cytologicznego u pacjentów u których możliwe jest wykonanie badania z biopsji tradycyjnej.
Badanie biopsji płynnej możliwe jest jedynie dla pacjentów z ustalonym rozpoznaniem histopatologicznym.
Projekt realizowany we współpracy z AstraZeneca.

Podmioty lecznicze chcące uzyskać dostęp do wyników on-line prosimy o kontakt na e-mail: kdl@oncogene.pl