BRAF – test wykrywający mutacje już dostępny w naszej ofercie. Badanie jest dedykowane przede wszystkim dla chorych na czerniaka złośliwego w celu określenia wrażliwości nowotworu na leczenie i potencjalny dobór leczenia celowanego molekularnie. Dzięki badaniu można określić odpowiedź chorego na leczenie Zelborafem (Wemurafenibem).

Wykrywamy mutacje w genie BRAF metodą sekwencjonowania. Mutacje występujące w czerniaku zlokalizowane w kodzie V600 (V600E, V600K, V600R, V600D, V600G, V600M) wg Charakterystyki Produktu Leczniczego Zelboraf (Wemurafenib) związane są z odpowiedzią na leczenie tym inhibitorem.

Mutacje w genie BRAF warto również badać w rakach jelita grubego. Aktualnie polskie wskazania do terapii anty-EGFR nie wymagają sprawdzenia statusu mutacji w tym genie, jednak wg danych literaturowych mutacja V600E związana jest z opornością na leczenie podobnie jak mutacje w genie KRAS. Szczególnie warto badać niskozróżnicowane raki gruczołowe oraz wykazujące sekrecję śluzu, w których stwierdzono prawidłową sekwencję genu KRAS.

Zapraszamy do współpracy!