Nasze publikacje:

 1. Wojcik P., Jasiowka M, Strycharz E, Sobol M, Hodorowicz-Zaniewska D, Skotnicki P, Byrski T, Blecharz P, Marczyk E, Cedrych I, Jakubowicz J, Lubiński J, Sopik V, Narod S and Pierzchalski P. Recurrent mutations of BRCA1, BRCA2 and PALB2 in the population of breast and ovarian cancer patients in Southern Poland. Hereditary Cancer in Clinical Practice(2016) 14:5 doi:10.1186/s13053-016-0046-5
 2. Dabek B, Kram A, Kubrak J, Kurzawski M, Wojcik P, Machnicki MM, Stoklosa T, Rydzanicz M, Ploski R, Debiec-Rychter M. A rare mutation in a rare tumor-SMARCB1-deficient malignant glomus tumor. Genes Chromosomes Cancer. 2016 Jan;55(1):107-9.PubMed PMID: 26391213
 3. Wójcik P, Okoń K, Osuch C, Klimkowska A, Tomaszewska R. BRAF mutations in sporadic colorectal carcinoma from polish patients. Pol J Pathol. 2010;61(1):23-6. PubMed PMID: 20496269
 4. Wójcik P, Kulig J, Okoń K, Monika Z, Moździoch I, Niepsuj A, Stachura J. KRAS mutation profile in colorectal carcinoma and novel mutation–internal tandem duplication in KRAS. Pol J Pathol. 2008;59(2):93-6. PubMed PMID: 18669174.
 5. Okoń K, Demczuk S, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. Correlation of microsatellite status, proliferation, apoptotic and selected immunohistochemical markers in colorectal carcinoma studied with tissue microarray. Pol J Pathol. 2006;57(2):105-11. PubMed PMID: 17019973.
 6. Okoń K, Sińczak-Kuta A, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. Tissue microarray FISH applied to colorectal carcinomas with various microsatellite status. Pol J Pathol. 2006;57(2):99-103. PubMed PMID: 17019972.
 7. Okoń K, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. High thymidylate synthase expression is typical for sporadic MSI-H colorectal carcinoma. Pol J Pathol. 2006;57(1):29-33. PubMed PMID: 16739880.
 8. Okoń K, Klimkowska A, Wójcik P, Osuch C, Papla B, Stachura J. The relationship between MSI status and vessel density in colorectal carcinoma. Pol J Pathol.2006;57(1):23-8. PubMed PMID: 16739879.
 9. Monika Z, Ferreira AM, Czopek JP, Kolodziejczyk P, Sinczak-Kuta A, Klimkowska A, Wojcik P, Okon K, Bialas M, Kulig J, Stachura J. CDH1 gene promoter hypermethylation in gastric cancer: relationship to Goseki grading, microsatellite instability status, and EBV invasion. Diagn Mol Pathol. 2006 Mar;15(1):24-9. PubMed PMID: 16531765.
 10. Okoń K, Wierzchowski W, Jabłońska E, Wójcik P, Steczko A. Anaplastic, sarcomatoid carcinoma of the thyroid originating from a Hürthle cell tumor. Pol J Pathol. 2003;54(4):277-81. PubMed PMID: 14998298.
 11. Piotr Wójcik, Agnieszka Klimkowska, Jacek Czopek, Piotr Zaporowski, Joanna Biały, Dariusz Adamek. Wyniki diagnostyki molekularnej w zaawansowanych rakach jelita grubego kwalifikowanych do leczenia terapią celowaną anty-EGFR. Współcz. Onkol. 2010;14(2): 107.
 12. Monika Z, Magdalena Białas, Agnieszka Klimkowska, Piotr Wójcik, Dariusz Adamek. E-cadherin gene promoter hypermethylation in familial and sporadic gastric cancers in the Polish population. Współcz. Onkol. 2010;14(2): 112.
 13. Piotr Pierzchalski, Monika ZazuIa, Anastazja Stój, Piotr Wójcik, Anna Sińczak-Kuta, Agnieszka Klimkowska. Czy onkologiczna diagnostyka molekularna jest potrzebna? Kardiochir. Torakochir. Pol. 2009; 6(1): 65-67
 14. Pierzchalski P, Jastrzebska M, Link-Lenczowski P, Leja-Szpak A, Bonior J, Jaworek J, Okon K, Wojcik P. The dynamics of heat shock system activation in Monomac-6 cells upon Helicobacter pylori infection. J Physiol Pharmacol. 2014 Dec;65(6):791-800.
 15. Bonior J, Jaworek J, Kot M, Konturek SJ, Pierzchalski P. Long-lasting effect of infant rats endotoxemia on heat shock protein 60 in the pancreatic acinar cells: involvement of toll-like receptor 4. Int J Inflam. 2012;2012:354904.
 16. Targosz A, Brzozowski T, Pierzchalski P, Szczyrk U, Ptak-Belowska A, Konturek SJ, Pawlik W. Helicobacter pylori promotes apoptosis, activates cyclooxygenase (COX)-2 and inhibits heat shock protein HSP70 in gastric cancer epithelial cells. Inflamm Res. 2012 May 19. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 22610150.
 17. Pierzchalska M, Grabacka M, Michalik M, Zyla K, Pierzchalski P. Prostaglandin E(2) supports growth of chicken embryo intestinal organoids in Matrigel matrix. Biotechniques. 2012 May;52(5):307-15. PubMed PMID: 22578123.
 18. Majerczak J, Rychlik B, Grzelak A, Grzmil P, Karasinski J, Pierzchalski P, Pulaski L, Bartosz G, Zoladz JA. Effect of 5-week moderate intensity endurance training on the oxidative stress, muscle specific uncoupling protein (UCP3) and superoxide dismutase (SOD2) contents in vastus lateralis of young, healthy men. J Physiol Pharmacol. 2010 Dec;61(6):743-51. PubMed PMID: 21224506.
 19. Leja-Szpak A, Jaworek J, Pierzchalski P, Reiter RJ. Melatonin induces pro-apoptotic signaling pathway in human pancreatic carcinoma cells (PANC-1). J Pineal Res. 2010 Oct;49(3):248-55. doi: 10.1111/j.1600-079X.2010.00789.x. Epub 2010 Jul 7. PubMed PMID: 20626591.
 20. Kaszuba-Zwoinska J, Wojcik K, Bereta M, Ziomber A, Pierzchalski P, Rokita E, Marcinkiewicz J, Zaraska W, Thor P. Pulsating electromagnetic field stimulation prevents cell death of puromycin treated U937 cell line. J Physiol Pharmacol. 2010 Apr;61(2):201-5. PubMed PMID: 20436221.
 21. Pierzchalski P, Pytko-Polonczyk J, Jaworek J, Konturek SJ, Gonciarz M. Only live Helicobacter pylori is capable of caspase-3 dependent apoptosis induction in gastric mucosa epithelial cells. J Physiol Pharmacol. 2009 Dec;60(4):119-28. PubMed PMID: 20065505.
 22. Pierzchalski P, Krawiec A, Gawełko J, Pawlik WW, Konturek SJ, Gonciarz M. Molecular mechanism of protection against chemically and gamma-radiation induced apoptosis in human colon cancer cells. J Physiol Pharmacol. 2008 Aug;59 Suppl 2:191-202. PubMed PMID: 18812638.
 23. Loster BW, Majewski SW, Cześnikiewicz-Guzik M, Bielanski W, Pierzchalski P, Konturek SJ. The relationship between the presence of Helicobacter pylori in the oral cavity and gastric in the stomach. J Physiol Pharmacol. 2006 Sep;57 Suppl 3:91-100. PubMed PMID: 17033108.
 24. Targosz A, Pierzchalski P, Krawiec A, Szczyrk U, Brzozowski T, Konturek SJ, Pawlik WW. Helicobacter pylori inhibits expression of heat shock protein 70 (HSP70) in human epithelial cell line. Importance of Cag A protein. J Physiol Pharmacol. 2006 Jun;57(2):265-78. PubMed PMID: 16845230.
 25. Pierzchalski P, Krawiec A, Ptak-Belowska A, Barańska A, Konturek SJ, Pawlik WW. The mechanism of heat-shock protein 70 gene expression abolition in gastric epithelium caused by Helicobacter pylori infection. Helicobacter. 2006 Apr;11(2):96-104. PubMed PMID: 16579839.
 26. Tomik B, Adamek D, Pierzchalski P, Banares S, Duda A, Partyka D, Pawlik W, Kałuza J, Krajewski S, Szczudlik A. Does apoptosis occur in amyotrophic lateral sclerosis? TUNEL experience from human amyotrophic lateral sclerosis (ALS) tissues. Folia Neuropathol. 2005;43(2):75-80. PubMed PMID: 16012908.
 27. Gonciarz M, Pierzchalski P, Lorens K, Pawlik W, Petelenz M. [Genetic aspects of colorectal carcinogenesis]. Wiad Lek. 004;57(1-2):74-9. Review. Polish. PubMed PMID: 15181754.
 28. Konturek PC, Bielanski W, Konturek SJ, Hartwich A, Pierzchalski P, Gonciarz M, Marlicz K, Starzynska T, Zuchowicz M, Darasz Z, Götze JP, Rehfeld JF, Hahn EG. Progastrin and cyclooxygenase-2 in colorectal cancer. Dig Dis Sci. 2002 Sep;47(9):1984-91. PubMed PMID: 12353842.
 29. Jaworek J, Bonior J, Pierzchalski P, Tomaszewska R, Stachura J, Sendur R, Leja A, Jachimczak B, Konturek PC, Bielański W, Pawlik W, Konturek SJ. Leptin protects the pancreas from damage induced by caerulein overstimulation by modulating cytokine production. Pancreatology. 2002;2(2):89-99. PubMed PMID:12123099.
 30. Konturek PC, Konturek SJ, Pierzchalski P, Starzyńska T, Marlicz K, Hartwich A, Zuchowicz M, Darasz Z, Papiez D, Hahn EG. Gastric MALT-lymphoma, gastrin and cyclooxygenases. Acta Gastroenterol Belg. 2002 Jan-Mar;65(1):17-23. PubMed PMID:12014312.
 31. Hartwich J, Konturek SJ, Pierzchalski P, Zuchowicz M, Konturek PC, Bielański W, Marlicz K, Starzyńska T, Ławniczak M. Molecular basis of colorectal cancer – role of gastrin and cyclooxygenase-2. Med Sci Monit. 2001 Nov-Dec;7(6):1171-81. PubMed PMID: 11687726.
 32. Konturek PC, Konturek SJ, Pierzchalski P, Bielański W, Duda A, Marlicz K, Starzyńska T, Hahn EG. Cancerogenesis in Helicobacter pylori infected stomach–role of growth factors, apoptosis and cyclooxygenases. Med Sci Monit. 2001 Sep-Oct;7(5):1092-107. Review. PubMed PMID: 11535962.
 33. Hartwich A, Konturek SJ, Pierzchalski P, Zuchowicz M, Labza H, Konturek PC, Karczewska E, Bielanski W, Marlicz K, Starzynska T, Lawniczak M, Hahn EG. Helicobacter pylori infection, gastrin, cyclooxygenase-2, and apoptosis in colorectal cancer. Int J Colorectal Dis. 2001 Aug;16(4):202-10. PubMed PMID:11515678.
 34. Konturek PC, Hartwich A, Zuchowicz M, Labza H, Pierzchalski P, Karczewska E, Bielanski W, Hahn EG, Konturek SJ. Helicobacter pylori, gastrin and cyclooxygenases in gastric cancer. J Physiol Pharmacol. 2000 Dec;51(4 Pt 1):737-49. PubMed PMID: 11192946.
 35. Brzozowski T, Konturek PC, Konturek SJ, Pierzchalski P, Bielanski W, Pajdo R, Drozdowicz D, Kwiecień S, Hahn EG. Central leptin and cholecystokinin in gastroprotection against ethanol-induced damage. Digestion. 2000;62(2-3):126-42. PubMed PMID: 11025360.
 36. Konturek PC, Konturek SJ, Starzyska T, Marlicz K, Bielanski W, Pierzchalski P, Karczewska E, Hartwich A, Rembiasz K, Lawniczak M, Ziemniak W, Hahn EC. Helicobacter pylori-gastrin link in MALT lymphoma. Aliment Pharmacol Ther. 2000 Oct;14(10):1311-8. PubMed PMID: 11012476.
 37. Konturek PC, Konturek SJ, Bielanski W, Karczewska E, Pierzchalski P, Duda A, Starzynska T, Marlicz K, Popiela T, Hartwich A, Hahn EG. Role of gastrin in gastric cancerogenesis in Helicobacter pylori infected humans. J Physiol Pharmacol. 1999 Dec;50(5):857-73. PubMed PMID: 10695565.
 38. Brzozowski T, Konturek PC, Konturek SJ, Pajdo R, Duda A, Pierzchalski P, Bielański W, Hahn EG. Leptin in gastroprotection induced by cholecystokinin or by a meal. Role of vagal and sensory nerves and nitric oxide. Eur J Pharmacol. 1999 Jun 18;374(2):263-76. PubMed PMID: 10422768.
 39. Konturek PC, Pierzchalski P, Konturek SJ, Meixner H, Faller G, Kirchner T, Hahn EG. Helicobacter pylori induces apoptosis in gastric mucosa through an upregulation of Bax expression in humans. Scand J Gastroenterol. 1999 Apr;34(4):375-83. PubMed PMID: 10365897.
 40. Konturek PCh, Brzozowski T, Konturek SJ, Taut A, Pierzchalski P, Elia G, Pajdo R, Yagi S, Hahn EG. Base variant of human pancreatic secretory trypsin inhibitor in healing of stress-induced gastric lesions in rats. Regul Pept. 1998 Oct 16;77(1-3):95-103. PubMed PMID: 9809802.
 41. Konturek PC, Brzozowski T, Pierzchalski P, Kwiecien S, Pajdo R, Hahn EG, Konturek SJ. Activation of genes for spasmolytic peptide, transforming growth factor alpha and for cyclooxygenase (COX)-1 and COX-2 during gastric adaptation to aspirin damage in rats. Aliment Pharmacol Ther. 1998 Aug;12(8):767-77. PubMed PMID: 9726391.
 42. Pierzchalski P, Reiss K, Cheng W, Cirielli C, Kajstura J, Nitahara JA, Rizk M, Capogrossi MC, Anversa P. p53 Induces myocyte apoptosis via the activation of the renin-angiotensin system. Exp Cell Res. 1997 Jul 10;234(1):57-65. PubMed PMID: 9223370.
 43. Reiss K, Cheng W, Pierzchalski P, Kodali S, Li B, Wang S, Liu Y, Anversa P. Insulin-like growth factor-1 receptor and its ligand regulate the reentry of adult ventricular myocytes into the cell cycle. Exp Cell Res. 1997 Aug 25;235(1):198-209. PubMed PMID: 9281369.
 44. Rokita H, Pierzchalski P, Stalińska K. Changes in IL-6 receptor subunit mRNA expression in primary mouse hepatocyte cultures and murine and rat hepatoma cell lines. Ann N Y Acad Sci. 1995 Jul 21;762:465-7. PubMed PMID: 7668559.
 45. Pierzchalski P, Nakamura T, Takehara T, Koj A. Modulation of acute phase protein synthesis in cultured rat hepatocytes by human recombinant hepatocyte growth factor. Growth Factors. 1992;7(2):161-5. PubMed PMID: 1384585.
 46. Koj A, Rokita H, Pierzchalski P, Kordula T, Guzdek A, Bereta J. Modulation of acute phase protein synthesis by cellular growth and differentiation factors.Folia Histochem Cytobiol. 1992;30(4):143-5. PubMed PMID: 1284663.