Nazwa badania TP53 – zespół Li-Fraumeni
Koszt badania 500,00zł
Kod badania 3791
Dziedzina Dermatologia, Endokrynologia, Gastroenterologia, Ginekologia, Neurologia, Onkologia
Czas trwania badania 3 tygodnie
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Cel badania:
Celem badania jest określenie obciążenia genetycznego zespołem Li-Fraumeni. Badanie zalecane jest osobom pochodzącym z rodzin, gdzie występuje bardzo duża agregacja nowotworów o szerokim spektrum: miedzy innymi są to mięsaki, kostniakomięsaki, ostre białaczki i inne nowotwory hematologiczne, nowotwory układu nerwowego, raki kory nadnerczy, nowotwory skóry, rak piersi, raki przewodu pokarmowego. Badanie jest polecane również osobom, które pracują z promieniowaniem (np. radiologom), a pochodzą z rodzin obciążonych nowotworami.

TP53 – analiza mutacji. Szerokie spektrum nowotworów w rodzinie – zespół Li-Fraumeni. Do nowotworów związanych z tym zespołem zalicza się: mięsaki, kostniakomięsaki, ostre białaczki i inne nowotwory hematologiczne, glejaki i inne nowotwory układu nerwowego, raki kory nadnerczy, nowotwory skóry, raki piersi, raki przewodu pokarmowego (trzustki, jelita grubego, żołądka, wątroby) i inne [1-6].

TP53 jest genem supresorowym i bywa nazywany ‚aniołem stróżem genomu’  – kontroluje on prawidłowy wzrost i podziały komórkowe – między innymi kierując komórki z uszkodzeniami w obrębie DNA na drogę apoptozy. Unieczynniony gen TP53, a tym samym upośledzone białko p35 skutkują niekontrolowanymi podziałami komórek, które w przypadku sprawnie działającego białka powinny zostać poddane apoptozie.

Mutacja germinalna genu TP53, skutkująca upośledzeniem prawidłowego działania białka, prowadzi do występowania u nosicieli mutacji szerokiego spektrum nowotworów, które w przypadku zespołu Li-Fraumeni charakteryzują się agregacją rodzinną. Nosiciele takich mutacji zapadają zwykle przed 45. rokiem życia na różne typy bardzo agresywnych nowotworów, często zmiany o charakterze pierwotnym występują jednocześnie w wielu narządach.

Mutacje germinalne w genie TP53 dziedziczą się autosomalnie dominująco, co więcej – samo białko działa jako tetramer – tak więc wystarczy tylko jedna uszkodzona podjednostka, aby całe białko było nieefektywne w swoim działaniu.

Nosiciele mutacji germinalnej w genie TP53 powinni unikać promieniowania, również w miarę możliwości zdjęć rentgenowskich – pojedyncza ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie jest związana  ze wzrostem ryzyka wystąpienia u tych pacjentów nowotworu złośliwego [4-6].

Badanie obejmuje analizę najczęstszych mutacji w genie TP53 (eksony 5-8).

Literatura:

1. Monografia „Genetyka kliniczna nowotworów 2011″ pod redakcją Prof. J. Lubińskiego.  Szczecin, 2012.

2. Varley JM, et al.: An extended Li Fraumeni Kindred with gastric carcinoma and a codon 175 mutation of TP53. J Med Gen 1995, 32: 942-5.

3. TP53 germline mutation testing in 180 families suspected of Li-Fraumeni syndrome: mutation detection rate and relative frequency of cancers in different familial phenotypes.

4. Ruijs MW, Verhoef S, Rookus MA, Pruntel R, van der Hout AH, Hogervorst FB, Kluijt I, Sijmons RH, Aalfs CM, Wagner A, et al.J Med Genet. 2010 Jun; 47(6):421-8

5. Chompret A. The Li-Fraumeni syndrome. Biochemistry. 2002 Jan;84(1):75-82.

6. Malkin D. Li-fraumeni syndrome. Genes Cancer. 2011 Apr;2(4):475-84.

Mam pytanie