Nazwa badania Nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna)
Koszt badania 390,00zł
Kod badania Crohn-1
Dziedzina Gastroenterologia
Czas trwania badania 2-3 tygodnie
Materiał biologiczny Krew, Wymaz z jamy ustnej

Opis badania

Cel badania:
Badanie mutacji w genie NOD2 związanych z występowaniem choroby Leśniowskiego-Crohna. Określenie nosicielstwa mutacji u chorych i ich rodzin. Badanie mutacji w genie NOD2 związanych z nieswoistymi zapaleniami jelit (głównie choroba Leśniowskiego-Crohna).  Gen NOD2 analizowany jest pod kątem mutacji: 1007fs, G908R, and R702W.

Zamów badanie
Mam pytanie