Nazwa badania MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT
Koszt badania 600,00 zł
Kod badania MGMT
Dziedzina Onkologia, Gastroenterologia
Zakres badania
Czas trwania badania 3 tygodnie
Materiał biologiczny bloczek parafinowy

Opis badania

Badanie metylacji promotora genu MGMT.

Gen MGMT koduje enzym MGMT, który jest odpowiedzialny za mechanizmy naprawy DNA. W niektórych nowotworach w promotorze genu występuje metylacja – gen traci swoją funkcjonalność. Metylacja regionu promotora genu MGMT związana jest z karcynogezą różnych nowotworów (między innymi glejaka i raka jelita grubego). Metylacja promotora MGMT jest czynnikiem predykcyjnym w terapii glejaka wielopostaciowego lekami alkilującymi.

Zamów badanie
Mam pytanie