Nazwa badania MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT
Koszt badania 600,00 zł
Kod badania MGMT
Dziedzina Onkologia, Gastroenterologia
Zakres badania
Czas trwania badania 3 tygodnie
Materiał biologiczny bloczek parafinowy

Opis badania

Metylacja promotora genu to potranslacyjna modyfikacja DNA, pełniąca rolę mechanizmu kontrolnego, który reguluje ekspresję genu. Zwiększona metylacja blokuje funkcje genu, co skutkuje mniejszą lub zatrzymaną produkcją białka.
Gen MGMT koduje enzym MGMT, który jest odpowiedzialny za mechanizmy naprawy DNA. W niektórych nowotworach w promotorze genu występuje metylacja – gen traci swoją funkcjonalność. Metylacja regionu promotora genu MGMT związana jest z karcynogezą różnych nowotworów (między innymi glejaka i raka jelita grubego). Metylacja promotora MGMT jest czynnikiem predykcyjnym w terapii glejaka lekami alkilującymi.

Zamów badanie
Mam pytanie