Nazwa badania MGMT – Badanie metylacji promotora genu MGMT
Koszt badania 600,00 zł
Kod badania MGMT
Dziedzina Onkologia, Gastroenterologia
Zakres badania
Czas trwania badania 3 tygodnie
Materiał biologiczny bloczek parafinowy

Opis badania

Metylacja promotora genu to potranslacyjna modyfikacja DNA, pełniąca rolę mechanizmu kontrolnego, który reguluje ekspresję genu. Zwiększona metylacja blokuje funkcje genu, co skutkuje mniejszą lub zatrzymaną produkcją białka.
Gen MGMT koduje enzym MGMT, który jest odpowiedzialny za mechanizmy naprawy DNA. W niektórych nowotworach w promotorze genu występuje hipermetylacja – gen traci swoją funkcjonalność. Hipermetylacja regionu promotora genu MGMT w pierwszej kolejności zwiększa prawdopodobieństwo zmutowania komórki do komórki nowotworu, jednak w przypadku już istniejącej choroby hipermetylacja zwiększa odpowiedź guza na naświetlania lub terapię przy użyciu czynników alkilujących.

Wynik może być czynnikiem predykcyjnym w terapii raka jelita grubego.

Zamów badanie
Mam pytanie