Nazwa badania KRAS – rak jelita grubego – terapia spersonalizowana
Koszt badania 450,00zł
Kod badania 3779
Dziedzina Onkologia
Czas trwania badania do 7 dni roboczych
Materiał biologiczny Bloczek parafinowy

Opis badania

Cel badania:
Badanie mutacji w genie KRAS wykonywana w rakach jelita grubego z tkanki nowotworowej. Badanie KRAS ma na celu określić czy rak jelita grubego jest podatny na leczenie: panitumumabem (Vectibix) oraz cetuksymabem (Erbitux).

Mutacje w genie KRAS w rakach jelita grubego są głównym czynnikiem predykcyjnym oporności na terapię celowaną anty-EGFR. Większość mutacji zlokalizowanych jest w kodonach 12 lub 13 w pierwszym kodującym eksonie genu KRAS. Badanie obejmuje ekson drugi, trzeci, czwarty.
Obecność mutacji w nowotworze związana jest z opornością na leki: panitumumab (Vectibix) oraz cetuksymab (Erbitux). Wykrycie mutacji nie wyklucza jednak możliwości skorzystania z innego leku: bewacyzumab (Avastin).

Badanie wykonywane na preparatach z bloczka parafinowego.

Mam pytanie