Nazwa badania HER2 – badanie amplifikacji metodą FISH
Koszt badania 550,00 zł
Kod badania HER
Dziedzina Onkologia, Ginekologia
Czas trwania badania 10 dni roboczych
Materiał biologiczny bloczek parafinowy

Opis badania

Badanie wykonywane w celu potwierdzenia amplifikacji genu HER2 w raku piersi. Wynik pozytywny jest czynnikiem predykcyjnym odpowiedzi na terapię. Badanie jest przeprowadzone metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).

Mam pytanie