Nazwa badania Celiakia
Koszt badania 350,00zł
Kod badania DQ2/DQ8
Dziedzina Gastroenterologia
Czas trwania badania 2-3 tygodnie
Materiał biologiczny Krew, Wymaz z jamy ustnej

Opis badania

Cel badania:
Badanie genetyczne na celiakię przeznaczone jest dla pacjentów, którzy chcą sprawdzić prawdopodobieństwo występowania celiakii lub dla rodziny pacjenta ze stwierdzoną chorobą trzewną – aby ocenić ryzyko zachorowania.

Celiakia -analiza haplotypów DQ2/DQ8 predysponujących do wystąpienia choroby trzewnej. Badanie obejmuje analizę sekwencji genów HLA-DQA1 oraz HLA-DQB1. W przypadku wykrycia haplotypów innych niż DQ2 lub DQ8 prawdopodobieństwo występowania celiakii u pacjenta jest bardzo małe.

Zamów badanie
Mam pytanie