Nazwa badania BRAF – czerniak – mutacja V600
Koszt badania 500,00zł
Kod badania BRAF-V600
Dziedzina Dermatologia, Onkologia
Czas trwania badania do 7 dni roboczych
Materiał biologiczny Bloczek parafinowy, preparat cytologiczny

Opis badania

Cel badania:
Badanie jest dedykowane przede wszystkim dla chorych na czerniaka złośliwego skóry w celu określenia wrażliwości nowotworu na leczenie i potencjalny dobór leczenia celowanego molekularnie. Dzięki badaniu można określić odpowiedź chorego na leczenie celowane Zelborafem (Wemurafenibem).

Mutacje w genie BRAF występują również w rakach jelita grubego. Mutacja V600E w raku jelita grubego jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym.

Wykrywamy mutacje w genie BRAF metodą PCR. Mutacje występujące w czerniaku zlokalizowane w kodonie V600 (V600E, V600K, V600D) wg Charakterystyki Produktu Leczniczego Zelboraf (Wemurafenib) związane są z odpowiedzią na leczenie tym inhibitorem.

Zgodnie z literaturą w 40-60% czerniaków obserwuje się aktywującą mutację w genie kodującym białko kinazy BRAF. W wyniku mutacji w obrębie kodującego ją genu dochodzi do aktywacji ścieżki sygnałowej – MAP oraz przekazania sygnałów do jądra komórkowego. Wemurafenib jest silnym selektywnym inhibitorem tej ścieżki przekazywania sygnału.

Mutacje w genie BRAF występują również w rakach jelita grubego. Szczególnie warto badać niskozróżnicowane raki gruczołowe oraz wykazujące sekrecję śluzu, w których stwierdzono prawidłową sekwencję genu KRAS. Mutacja V600E w raku jelita grubego jest niekorzystnym czynnikiem prognostycznym.

Terapia celowana czerniaka (wrażliwość na terapię anty-BRAF).

Mam pytanie