Nazwa badania VHL – badanie mutacji w genie VHL
Koszt badania 350,00zł
Kod badania VHL
Dziedzina Onkologia
Czas trwania badania do 10 dni roboczych
Materiał biologiczny krew

Opis badania

Cel badania:

Diagnostyka zespołu von Hippel-Lindau.

Badanie mutacji w pełnej sekwencji genu VHL.

U nosicieli mutacji genu VHL mogą wystąpić nowotwory: rak jasnokomórkowy nerki (CC-RCC), guz chromochłonny nadnerczy, guzy neuroendokrynne (PNET), naczyniaki zarodkowe móżdżku i rdzenia kręgowego (OUN-HB), naczyniaki zarodkowe siatkówki (R-HB).

Mam pytanie