Nazwa badania Badanie genu TERT
Koszt badania 250,00 zł
Kod badania TERT
Dziedzina Onkologia, Neurologia
Czas trwania badania 10 dni roboczych
Materiał biologiczny bloczek parafinowy

Opis badania

Badanie mutacji aktywującej genu TERT. Gen TERT koduje enzym telomerazę.
Mutacje w promotorze genu TERT są czynnikiem prognostycznym. Często występują w pierwotnych glioblastoma, w których nie stwierdzono mutacji IDH.

Mam pytanie