Nazwa badania Badanie genu PALB2
Koszt badania 150 zł
Kod badania PALB2
Dziedzina Ginekologia, Onkologia
Czas trwania badania do 3 tygodni
Materiał biologiczny Krew

Opis Badania

Cel badania:
Określenie obciążenia genetycznego dziedzicznym rakiem piersi. Badanie powinny wykonać osoby chore na wyżej wymieniony nowotwór oraz członkowie ich rodzin pochodzący z obszaru Polski.

Zakres PALB2

c.509_510delGA, p.R170Ifs*14

Mutacja jest charakterystyczna dla południowopolskiej grupy pacjentek.

Mam pytanie