Nazwa badania APC -1- polipowatość rodzinna jelita grubego
Koszt badania 450,00zł
Kod badania 3668
Dziedzina Gastroenterologia, Onkologia
Czas trwania badania 4 tygodnie
Materiał biologiczny Krew

Opis badania

Cel badania:
Badanie APC1 powinno zostać wykonane w każdym przypadku podejrzenia występowania polipowatości rodzinnej jelita grubego lub raka jelita grubego rozwijającego się na podłożu tej choroby. Analiza jest dedykowana chorym z FAP oraz członkom ich rodzin. Badanie, to oparte na metodzie sekwencjonowania, jest pierwszym etapem zaawansowanej diagnostyki genu APC i analizowane są wtedy 4 najczęściej występujące mutacje APC.

APC-1- badanie mutacji, pierwszy etap badania – polipowatość rodzinna jelita grubego, zespół FAP.

APC-1 to analiza czterech najczęstszych mutacji w genie APC. Mutacje APC są charakterystyczne dla gruczolakowej polipowatości rodzinnej jelita grubego oraz dla raka jelita grubego rozwijającego się na podłożu polipowatości rodzinnej[1-2].

Badanie dedykowane jest chorym i członkom ich rodzin.

Mutację w genie APC  wykrywa się u około  60-85% przypadków FAP [1]. Mutacja ta występuje także w wielu przypadkach polipowatości jelita grubego gdzie wywiad rodzinny jest negatywny. Osoby, u których wykryje się mutację APC powinny zostać poddane specjalistycznemu nadzorowi profilaktycznemu prowadzonemu przez wyspecjalizowane jednostki leczniczo-diagnostyczne.

Większość mutacji w tym genie (98%) prowadzi do skrócenia produktu białkowego [1]. Rodzinna polipowatość gruczolakowa jelita grubego manifestuje się obecnością co najmniej stu do ponad tysiąca polipów w jelicie grubym [1-3].  Choroba dziedziczy się w sposób autosomalnie dominujący.  W przypadku wystąpienia wrodzonej mutacji APC, istnieje praktycznie 100% pewności, że polipy typy gruczolakowego zostaną przekształcone w nowotwór złośliwy.

Jak donoszą publikacje naukowe, kilkaset tysięcy Polaków może być dziedzicznie obciążonych nowotworami złośliwymi [1]. Jednym z takich rodzinnych zespołów nowotworowych jest właśnie  rodzinna polipowatość jelita grubego, związana z mutacjami w genie APC.

Badanie APC-1 oparte na metodzie sekwencjonowania, jest pierwszym etapem zaawansowanej diagnostyki tego genu . Na tym etapie analizowane 4. najczęściej występujące mutacje. W przypadku gdy u badanej osoby nie wykryta zostanie taka mutacja, wykonywany jest uzupełniający kolejny etap badania, polegający na dokładnej analizie pozostałej części genu. Badanie APC-1 obejmuje 4. najczęstsze mutacje dziedziczne w genie APC (c.1500T>A, p.Tyr500X, c.3183_3187delACAAA, c.3202_3205delTCAA, c.3927_3931delAAAGA).

Gen supresorowy APC jest zlokalizowanym na chromosomie 5  i koduje białko, które odpowiada za przekazywanie sygnałów w komórce, procesy adhezyjne komórek oraz odpowiada za degradację beta-kateniny. Uszkodzenie białka na skutek mutacji prowadzi do niekontrolowanej aktywności beta-kateniny w jądrze komórkowym, która działa jako czynnik transkrypcyjny [4]. Skutkiem tego jest transformacja nowotworowa.

Badanie APC to złoty standard w przypadku podejrzenia zespołu FAP. 

Literatura:

1. Monografia „Genetyka kliniczna nowotworów 2011″ pod redakcją Prof. J. Lubińskiego.  Andrzej Pławski, Marta Podralska, Piotr Krokowicz, Jacek Paszkowski, Jan Lubiński, Ryszard Słomski: Rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego. Pomorska Akademia Medyczna, Szczecin, 2012.

2. Fearon ER. Human cancer syndromes: clues to the origin and nature of cancer. Science 1997, 278: 1043-50.

3. Mandl M, Paffenholz R, Friedl W, Caspari R, Sengteller M, Propping P. Frequency of common and novel inactivating APC mutations in 202 families with familial adenomatous polyposis. Hum Mol Genet 1994, 3: 181-4.

4. Roose J, Huls G, van Beest M, Moerer P, van der Horn K, Goldschmeding R, Logtenberg T, Clevers H. Synergy between tumor suppressor APC and the beta-catenin-Tcf4 target Tcf1. Science 1999, 285: 1923-6.

Mam pytanie