Nazwa badania ALK – badanie rearanżacji genu EML4-ALK
Koszt badania 550,00zł
Kod badania ALK
Dziedzina Onkologia, Pulmunologia
Czas trwania badania do 7 dni roboczych
Materiał biologiczny Bloczek parafinowy

Opis badania

Cel badania:
Rearanżacje genu ALK związane są z rozwojem niedrobnokomórkowego raka płuc (NDRP). Wynik pozytywny wiąże się z odpowiedzą na inhibitory kinazy ALK.

Badanie rearanżacji w locus genu ALK na chromosomie 2p23 metodą fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH).

Opisane do dnia dzisiejszego fuzje z zachowaniem ramki odczytu (ang. in-frame) genów EML4-ALK obejmują warianty zawierające wielokrotne punkty złamań genu w egzonach 2, 6, 13, 14, 15, 18 i 20, a także wszystkie warianty zaczynające się w sekwencji genu ALK zakodowanej w egzonie 20.

Mam pytanie